Om oss

Miljöpolicy

 

Genom ett aktivt och systematiskt miljöarbete, ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder skall vi erbjuda miljöanpassade produkter och tjänster. Med ökad miljökompetens, ökat ansvar och delaktighet kan verksamhetens påverkan på den yttre miljön minimeras. Vi strävar efter att överträffa gällande miljölagstiftning och andra krav avseende påverkan på och i vår miljö.

Om oss

 

JB Plåt är ett mindre byggnadsplåtslageri med över 30 års erfarenhet. 20 år i Polen några i Tyskland och nu i 6 år jobbar vi i Sverige. Vi jobbar med bästa plåts leverantörer i Sverige som Bevego, IB Metall, Areco, Tonito. Vi kan utföra alla sorter av plåt snabbt och med bra pris. Vårt lager ligger i Malmö men jobbar vi över hela Skåne. Vi arbetar med professionalism och uppmärksamhet varje detalj av ditt tak. Har du några frågor ? Kontakta oss via E-Mail.

Arbetsmiljöpolicy

 

En god arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för JB JB Plåt . Vårt mål är att åstadkomma en långsiktig effektiv och konkurrenskraftig verksamhet, samtidigt som våra anställda ska ges möjlighet att verka i en god och stimulerande arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje, öppenhet och trivsel. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete, med bedömning av både de fysiska och psykiska förhållandena i arbetsmiljön, ska ske fortlöpande och ingå som en naturlig del i verksamheten. Arbetsförhållandena ska anpassas till medarbetarnas förutsättningar. Ett aktivt arbete ska ske för att förebygga ohälsa och olycksfall i syfte att skapa en trygg och säker arbetsmiljö. Vår arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för arbetsledning och medarbetare och ska bedrivas i samverkan där alla har ansvaret att medverka.

Medarbetarpolicy

 

Våra medarbetares motivation, kompetens och samarbetsförmåga är nyckeln till ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt Byggbolag. JB Plåts' mål är att varje medarbetare skall vara stolt över sitt arbete och sin arbetsgivare. Genom att vara en god arbetsplats ger vi varje medarbetare förutsättningar att utvecklas genom att engagera sig och bidra med ständiga förbättringar.

Kvalitetspolicy

 

Grunden för vår utveckling är kundens krav och förväntningar. Kunden skall se oss som en professionell samarbetspartner. Vi fokuserar på produkt- och kompetensutveckling för att åstadkomma ständiga förbättringar och därmed möta kundernas behov. Genom samverkan med kunder, leverantörer och medarbetare utvecklar vi vårt arbetssätt.

Ledarpolicy

 

Ett bra ledarskap är nyckeln till ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt Plåtföretag med engagerade medarbetare. Att vara chef på JB Plåt innebär att man har en formell roll med verksamhetsansvar och befogenheter. Grundläggande i uppdraget är att utveckla och ansvara för sitt uppdrag utifrån ett balanserat synsätt på de fyra perspektiven kund, medarbetare, processer och ekonomi.